De docenten van Muziekcentrum Harlekijntje respecteren de privacy van deelnemers aan cursussen. Toch hebben we gegevens nodig. Op deze pagina informeren we je hoe Muziekcentrum Harlekijntje omgaat met je privacy.

Via het inschrijfformulier meld je je aan voor onze muzieklessen en/of cursussen. Wij vragen je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer. Ook vragen wij naam en geboortedatum van het kind/ de kinderen die ingeschreven worden voor een cursus. Het telefoonnummer gebruiken wij om af te bellen als een docent afwezig is. Met het e-mailadres communiceert de docent over lesinhoud, rooster of andere zaken die voor de muzieklessen van belang zijn. Naam en geboortedatum van de kinderen hebben we nodig om de groepsindeling te maken.

Verder vragen wij op het inschrijfformulier of u toestemming verleent om foto’s of filmpjes van de leerling te gebruiken voor publicitaire doeleinden, zover deze gerelateerd zijn aan activiteiten van Muziekcentrum Harlekijntje.

Wij bewaren de gegevens zeven jaar. Daarna worden ze verwijderd uit alle systemen. In geval van wanbetaling bewaren we de gegevens tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Je gegevens worden nooit ongevraagd gedeeld met derden.

Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens. Je mag ons vragen om correctie of verwijdering van jouw gegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de docent waar je de cursus volgt.