Op congressen, studiedagen en symposia kan muziekcentrum Harlekijntje lezingen en workshops verzorgen.
Voor tijdschriften, kranten en informatiebulletins kunnen artikelen geschreven worden betreffende muziek en het jonge kind.
Saskia Beverloo zat van 2000 – 2015 in de redactie van de Pyramide, zij schreef voor dit muziekeducatietijdschrift  diverse artikelen, verslagen en interviews. Nog steeds schrijft zij jaarlijks een of twee lessen.

Voor vakblad Vroeg schrijft zij recensies van boeken die betrekking hebben op muziek en beweging voor jonge kinderen.